حسابداری مالی خدماتی

قیمت دوره
9,700,000 ریال
نمایندگی
رشت
تاریخ شروع دوره
2019-07-06T
تاریخ پایان دوره
2019-09-23T
مدت اسمی دوره
50 ساعت
نوع برگزاری
کلاس
تلفن مرکز مشاوره:
22090001-021

حسابداری مالی خدماتی

حسابداری مالی خدماتی
مدت دوره: 50 ساعت

هدف دوره:
حسـابداری مالی خدماتی به عنوان پایه‌ای ترین درس از گروه حسـابداری عمومی می‌باشـد. دانش‌پژوهان با یادگیری درس" حسـابداری مالی خدماتی " با اصول و مفاهیم حسابداری آشنا شده و با کسب مجموعه‌ای از علوم نظری مربوطه، توانایی به‌کارگیری ابزارهای حسابداری را به صورت دستی جهت صدور اسناد، تهیه و تنظیم دفاتر مالی و همچنین گزارش‌های مالی شرکتهای خدماتی را فراخواهند گرفت.

محتوای دوره:
تعاریف و مفاهیم حسابداری – انواع گزارشات مالی – حسابداری واحدهای خدماتی- چگونگی ثبت وقایع مالی – حسابداری وجوه نقد و بانک – حسابها و اسناد دریافتنی – استهلاک دارایی های ثابت – تهیه صورتهای مالی نهایی- اثرات وقایع مالی بر روی فرمول ترازنامه و تعریف انواع حسابها و ماهیت آنها – که در کل محتوای آموزشی به شرح زیر می باشد:
(تعاریف و مفاهیم حسابداری ( اصول – مفروضات – تاریخچه حسابداری) گزارشهای مالی میان دوره ای و انواع ترازهای آزمایشی- آنالیز پروسه حسابداری از ابتدا تا بستن حسابها ( پروسه رسیدگی دفاتر قانونی و نحوه تحریر آن )- چگونگی ثبت وقایع مالی شامل صدور سند، دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر معین و نحوه تحریر دفاتر قانونی- حسابداری وجوه نقد و بانک – حسابها و اسناد دریافتنی – استهلاک دارایی های ثابت – تهیه صورتهای مالی نهایی، بستن حسابها، سند افتتاحیه، ترازهای آزمایشی – اثرات وقایع مالی بر روی فرمول ترازنامه و تعریف انواع حسابها و ماهیت آنها)

پيش نياز

حداقل دیپلم در تمامی رشته ها
این دوره هیچ پیش نیازی ندارد و مختص افراد مبتدی طراحی و تدوین شد.

مهارت های اکتسابی

توانایی به‌کارگیری ابزارهای حسابداری را به صورت دستی جهت صدور اسناد، تهیه و تنظیم دفاتر مالی و همچنین گزارش‌های مالی شرکتهای خدماتی را فراخواهند گرفت.

روز های برگزاری کلاس

روز ساعت شروع ساعت پایان
شنبه 20:30 22:30
چهارشنبه 20:30 22:30