الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته

قیمت دوره
19,000,000 ریال
نمایندگی
پیروزی
تاریخ شروع دوره
2019-06-10T
تاریخ پایان دوره
2019-09-29T
مدت اسمی دوره
84 ساعت
نوع برگزاری
کلاس
تلفن مرکز مشاوره:
22090001-021
توضیحاتی ثبت نشده است.

روز های برگزاری کلاس

روز ساعت شروع ساعت پایان
دوشنبه 09:00 14:00