درباره ما

شرکت مجتمع فني تهران در تاريخ 23/10/1361 با شماره ثبت 46489 به صورت سهامي خاص ثبت گرديد و سهام¬داران آن آقايان سعيد سعادت صانعي و سعيد خرازي¬زاده، (به ترتيب) به عنوان مدير عامل و رياست هيأت مديره هستند. مجتمع فني تهران در اولين سال هاي فعاليت خود، با شناسايي نيازهاي کشور و جامعه در حوزه برق و الکترونيک، وزن عمده فعاليت¬هاي خود را روي ارائه آموزش¬هاي کيفي و متفاوت در اين حوزه متمرکز کرد. با گذشت زمان و پررنگ شدن نقش کامپيوترهاي شخصي در محيط¬هاي کار و زندگي، مجتمع با شناخت نياز جامعه و جوانان به آموزش در اين حوزه، فعاليت خود را در زمينه آموزش کامپيوتر و فناوري اطلاعات و نيز انتشار کتاب-هاي آموزشي در اين زمينه آغاز کرد و طي دو دهه سال اخير، به يکي از پرمخاطب¬ترين مراکز آموزش و نشر کشور تبديل شد. بيلان عملکرد سالانه دویست هزار نفر- درس آموزش، انتشار بيش از 1500 عنوان کتاب تحت عنوان «مجتمع فني تهران» و «مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران»، وجود يک هيأت علمي جوان با هزاران مدرس در حوزه¬هاي مختلف کامپيوتر و IT که بسياري از آن¬ها صاحب قلم¬هاي توانمندي هستند، همه و همه نتيجه 35 سال پايش موشکافانه نيازهاي آموزشي و پژوهشي جامعه و شناسايي اهميت توسعه آموزش مهارت¬هاي پيشرفته توسط مجتمع فني تهران بوده است. با توجه به گستردگي فعاليت¬هاي مجتمع فني تهران در حال حاضر، معرفي اين سازمان در صورتي تشريح کننده عمق فعاليت¬هاي آن خواهد بود که از ديدگاه¬هاي متنوع و مختلف انجام شود. در اين قسمت، ضمن تشريح مأموريت و چشم¬انداز مجتمع فني تهران طبق سند استراتژي سازماني، معرفي مجتمع را از ديدگاه¬هاي مختلف و متنوع انجام خواهيم داد.